Πιστοποιήσεις - Προδιαγραφές Δέλτα Ζήτα Α.Ε.

Τα χυτοσιδηρά προϊόντα μας συμμορφώνονται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ124:1994 όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Τα καλύμματα και οι σχάρες κλάσεως Α15 αντοχής 1,5 kΝ είναι κατασκευασμένα από Φαιό χτυοσίδηρο (Gray Cast Iron). Τα καλύμματα και οι σχάρες των άλλων κλάσεων (B125, C250, D400, E600, F900) είναι κατασκευασμένα από Ελατό χυτοσίδηρο (Ductile Cast Iron) με σφαιροειδή γραφίτη (spheroidal grafite) βαθμονόμησης GJS500-7. Η παραγωγή, η ποιότητα και η δοκιμή των υλικών γίνονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ISO 1083:2004 για τον σφαιροειδή (Spheroidal) χυτοσίδηρο. Η εταιρεία μας έχει προβεί σε Μεταλλογραφική Μελέτη δειγμάτων σε Ελληνικό πιστοποιημένο ίδρυμα Ε.Μ.Π.(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας, όπου με γνωμάτευση προσδιορίζεται η σύνθεση, η δομή και ο τύπος του κράματος. Επίσης, έχουν δοκιμασθεί στο εργαστήριο δοκιμής υλικών του Ε.Μ.Π. για την αντοχή τους βάση των προδιαγραφών του ΕΛ.Ο.Τ.(Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης).

Η γνωμάτευση και οι δοκιμές αντοχής προσκομίζονται κατόπιν συνενόησης.

Πιστοποιήσεις - Προδιαγραφές

Φαιός Χυτοσίδηρος
Σφαιροειδής (Ελατός) Χυτοσίδηρος

ISO 1083:2004

Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GJS 500-7 Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083:2004

  • Αντοχή στη θραύση
  • Μεγαλύτερο όριο ελαστικότητας
  • Οι καλύτερες μηχανικές ιδιότητες μειώνουν το βάρος και κάνουν πιο εύκολη την τοποθέτηση και την συντήρηση

Επιλογή Κλάσης

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124 η κάλυψη φρεατίων αποχέτευσης και σχαρών όμβριων υδάτων χωρίζεται  σε κατηγορίες (κλάσεις αντοχής ) όπως  Α15 , Β125 , C250 , D400 , E600 και F900 .
Η ταξινόμηση δηλώνει το φορτίο δοκιμής εκφρασμένη σε kΝ .  Για παράδειγμα η κλάση αντοχής ( κατηγορία ) D400  σημαίνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με φορτίο δοκιμής 400kΝ .
Η κατάλληλη κατηγορία εξαρτάται από τον τόπο εγκατάστασης εντος του οδοστρώματος . Η επιλογή της κατάλληλης κλάσης για την εγκατάσταση και λειτουργία στον χώρο εφαρμογής είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του σχεδιαστή του έργου ο οποίος σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμβουλευτεί τις ενδείξεις καταλληλότητας της ευρωπαϊκής προδιαγραφής ΕΝ124 .
Μια τυπική διατομή ενός αυτοκινητόδρομου όπως φαίνεται παρακάτω δείχνει τη θέση κάποιων από τις ομάδες εγκατάστασης .

Κλάση Α15 ελάχιστη αντοχή 15 kN (1,5tn). Περιοχές οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από πεζούς και ποδήλατα.

ΚΛΑΣΗ Β 125 ελάχιστη αντοχή 125 kN (12,5tn) Πεζόδρομοι και παρόμοιας χρήσης περιοχές, πολυόροφα γκαράζ αυτοκινήτων κ.λ.π. και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες ή ελαφριά οχήματα.

ΚΛΑΣΗ C 250 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) Πάρκα, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, κράσπεδα δρόμων, στα πλαϊνά τμήματα οδών και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, ελαφρά αλλά και μέσου βάρους οχήματα.

ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) Σε όλες τις προηγούμενες εφαρμογές αλλά και σε καταστρώματα εθνικών ή αστικών δρόμων που χρησιμοποιούνται από κάθε είδους και βάρους οχήματα

ΚΛΑΣΗ Ε 600 ελάχιστη αντοχή 600 kN (60tn) Σε περιοχές κίνησης ειδικών οχημάτων με πολύ μεγάλα φορτία κατά άξονα, όπως καταστρώματα λιμανιών και αεροδρομίων

ΚΛΑΣΗ F 900 ελάχιστη αντοχή 900 kN (90tn)
Σε περιοχές κίνησης οχημάτων με ιδιαίτερα μεγάλα φορτία κατά άξονα όπως διάδρομοι αεροδρομίων

Quality Management System

Quality Management System

CERTIFICATE
IQNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company
DELTA – ZITA S.A.
12, Epidavrou street - Ag. I. Rentis
18233 Athens
Greece
has implemented and maintains a Quality Management System.
Scope:
Supply & sales of grey/ductile iron (manhole & gully tops, telecommunication tops, grating tops, channel grating tops),
of galvanised (channel gratings, steel gratings-recessed covers), of polyethylene plastic channels & of aluminium
construction products
Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:
ISO 9001 : 2008

Κατεβάστε το αρχείο σε Pdf

 

Quality Management System

Quality Management System

CERTIFICATE
Scope:
Supply & sales of grey/ductile iron (manhole & gully tops, telecommunication tops, grating tops,
channel grating tops), of galvanised (channel gratings, steel gratings-recessed covers), of
polyethylene plastic channels & of aluminium construction products
Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:
ISO 9001 : 2008

Κατεβάστε το αρχείο σε Pdf

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

CERTIFICATE
Πεδίο εφαρμογής:
Προμήθεια & εμπορία προϊόντων χυτοσιδήρου (καλύμματα φρεατίων, καλύμματα
τηλεπικοινωνιών, σχάρες ομβρίων υδάτων, σχάρες καναλιών απορροής υδάτων),
γαλβανισμένων σχαρών, γαλβανισμένων καλυμμάτων, φρεατίων επιγεμίσματος, πλαστικών
καναλιών πολυαιθυλενίου και οικοδομικών προϊόντων αλουμινίου.
Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης,
βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου:
ISO 9001 : 2008

Κατεβάστε το αρχείο σε Pdf