Οικοδομικά Εργαλεία Αλουμινίου Κεντρική σελίδα

Πήχες Μηχανής (Ξύστρες)

ΠΗΧΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΞΥΣΤΡΕΣ) ΓΙΑ ΣΟΒΑ ΠΗΧΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΞΥΣΤΡΕΣ) ΓΙΑ ΣΟΒΑ ΠΗΧΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΞΥΣΤΡΕΣ) ΓΙΑ ΣΟΒΑ

Πήχες Αλουμινίου
Πήχες Αλουμινίου

ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 80Χ20 (ΜΕ ΤΑΠΕΣ) ΠΗΧΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60Χ20 (ΜΕ ΤΑΠΕΣ)