Κανάλια από Σκυρόδεμα

Γενικά Χαρακτηριστικά

Κανάλια από Σκυρόδεμα

Κανάλια από Σκυρόδεμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Προκατασκευασμένα κανάλια από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής κατηγορίας C30/37. Δυνατότητα προσαρμογής χυτοσιδηρών και γαλβανισμένων σχαρών σύμφωνα με τον τύπο του καναλιού (Κ90, Κ100, Κ160, Κ200)

Στο κανάλι Κ90 προσαρμόζεται η ηλεκτροπρεσσαριστή γαλβανισμένη σχάρα διαστάσεων 150Χ1000 με αντεστραμμένη γωνία 25Χ25mm.
(Βλ. Σχάρες Γαλβανισμένες Ηλεκτροπρεσαριστές χωρίς πλαίσιο )

Στο κανάλι Κ100 προσαρμόζεται η ηλεκτροπρεσσαριστή γαλβανισμένη σχάρα διαστάσεων 137Χ1000. (Βλ. Σχάρες Γαλβανισμένες Ηλεκτροπρεσαριστές χωρίς πλαίσιο )

Στο κανάλι Κ160 προσαρμόζεται η ηλεκτροπρεσσαριστή γαλβανισμένη σχάρα διαστάσεων 250Χ1000 (Βλ. Σχάρες Γαλβανισμένες Ηλεκτροπρεσαριστές χωρίς πλαίσιο ) και η χυτοσιδηρή σχάρα καναλιών 250Χ1000 κλάσεως C250. (Βλ. Σχάρες Καναλιών C250)

Στο κανάλι Κ200 προσαρμόζεται η ηλεκτροπρεσσαριστή γαλβανισμένη σχάρα διαστάσεων 250Χ1000 (Βλ. Σχάρες Γαλβανισμένες Ηλεκτροπρεσαριστές χωρίς πλαίσιο ) και η χυτοσιδηρή σχάρα καναλιών 250Χ1000 κλάσεως C250. (Βλ. Σχάρες Καναλιών C250)

Ενδιαφέρον

 

Φωτογραφίες Προϊόντων

  • Κανάλια από Σκυρόδεμα

Προϊόντα ίδιας κατηγορίας

Σχάρα Γαλβανιζέ με Κανάλι Πολυαιθυλενίου
Σχάρα Γαλβανιζέ με Κανάλι Πολυαιθυλενίου

ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΣΕΤ) (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ).

Σχάρα Γαλβανιζέ με Κανάλι Πολυπροπυλαίνιο
Σχάρα Γαλβανιζέ με Κανάλι Πολυπροπυλαινίου

ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΛΥΠΟΛΥΠΡΟΠΑΙΝΙΟΥ (ΣΕΤ) (ME ΚΛΕΙΔΩΜΑ).

Σχάρα Γαλβανιζέ με Κανάλι Πολυπροπυλαίνιο
Κανάλια Από Σκυρόδεμα

ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ